Bru Voortvarend

Vergelijk Bruinisse met tien jaar geleden en je kent het niet meer terug. Er was toen veel leegstand, geen nieuwbouw van woningen en het dorpshart ontbrak volledig. Dat kon zo niet langer en Bru Voortvarend werd geboren. Een stel initiatiefnemers en maatschappelijke organisaties die samen werken aan een duurzame ontwikkeling naar een leefbaar Bruinisse. Een dorp waar het prettig wonen, werken en recreëren is.

Projecten

Van de vernieuwde vissershaven, verplaatsing en vernieuwing van de sportvereniging en scouting tot het bouwen en herstructureren van (nieuwe) woonwijken en het verbeteren van de doorgang van het vakantiepark en jachthaven naar het dorp en andersom. En dan hebben we het nog niet eens over de herontwikkeling ín en rondom het centrum waar Bru Voortvarend zich hard voor maakt. Eén ding is zeker, Bru Voortvarend zit niet stil en zorgt voor een leefbaar dorp. Stap voor stap.

Klimaatbestendig

Het klimaat verandert continue. Denk aan het verhogen van de dijken en het inspelen op de kans van wateroverlast, droogte en hitte. Ook deze aspecten houdt Bru Voortvarend nauw in de gaten. In samenwerking met de gemeente wordt er bijvoorbeeld gekeken wat er allemaal gedaan moet worden. Hiervoor worden stresstesten gehouden om de eventuele gevolgen van de klimaatverandering beter in beeld te krijgen, zodat er op tijd maatregelen genomen worden. Op deze manier wordt ervoor gezorgd dat Bruinisse klimaatbestendig is en blijft.

Benieuwd naar de (laatste) ontwikkelingen, de stand van zaken en informatie over de klimaatadaptatie? Neem dan zeker een kijkje op: https://bruinissevoortvarend.nl/.